Comparteix:

Notícies

Notícies del lloc

03/12/2010

La UPC té registrades un total de 74 patents i, en l’últim any, ha creat i participa en un total de 25 empreses spin off. En aquesta línia de col·laboració amb les empreses, la UPC acaba de posar en marxa el Centre d’Innovació Tecnològica, per posar al servei de les empreses el potencial d’infraestructures i de coneixement científic i tecnològic de la Politècnica. La finalitat d’aquest ens és impulsar l’R+D+i a través de la transferència de l’activitat de recerca de la Universitat.

22/12/2010

Sesisó Informativa sobre el Programa Energia Intel·ligent per a Europa. Brussel·les, 18 de gener de 2011.

13/01/2011

La UPC, junt amb la resta d’universitats seleccionades com a Campus d'Excel·lència Internacional (CEI) 2010, ha signat la seva adhesió a la Xarxa CEI, integrada per 23 projectes. La signatura del conveni va tenir lloc el passat 11 de novembre al Saló de Plens del Consell Escolar de l’Estat, a Madrid.

26/01/2011

Una electrolinera rural per recarregar vehicles elèctrics tot terreny a partir de la biomassa forestal, un sistema de recàrrega d’autobusos urbans elèctrics i un altre per per carregar vehicles elèctrics sense cables són algunes de les idees que proposa l'estudiantat d’Enginyeria Tècnica en Electrònica de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET).

01/02/2011

El Grup de Recerca en Micro i Nanotecnologies de la UPC ha creat cèl·lules fotovoltaiques de silici que assoleixen un rendiment del 20.5 %, fet que les converteix en el model més eficient dels que existeixen a Espanya amb aquest material. Aquest resultat està al nivell de les investigacions realitzades per grups de recerca capdavanters en aquest àmbit a escala internacional.

04/02/2011

El projecte de casa solar LOW3, coordinat pel Centre d'Investigació Solar (CISOL) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sota la direcció del professor Torsten Masseck, ha rebut el Premi Solar en la categoria de "Projectes d'Arquitectura Solar", atorgat per l’Associació Europea per les Energies Renovables - convocatòria espanyola (EUROSOLAR).

07/02/2011

El 4 de febrer s’ha col·locat la primera pedra de l’edifici destinat a allotjaments universitaris del Campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ubicat al Parc Mediterrani de la Tecnologia.