Comparteix:

Cèl·lules fotovoltaiques d’alt rendiment

01/02/2011

El Grup de Recerca en Micro i Nanotecnologies de la UPC ha creat cèl·lules fotovoltaiques de silici que assoleixen un rendiment del 20.5 %, fet que les converteix en el model més eficient dels que existeixen a Espanya amb aquest material. Aquest resultat està al nivell de les investigacions realitzades per grups de recerca capdavanters en aquest àmbit a escala internacional.

Les cèl·lules desenvolupades pels investigadors del Grup de Recerca en Micro i Nanotecnologies de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han superat la barrera del 15 %, rendiment mitjà de les cèl·lules fotovoltaiques més comunes. En concret, han assolit una eficiència de conversió (de la llum solar en electricitat) del 20,5 %, cosa que permet augmentar una tercera part la producció d’energia per cada unitat de superfície. Aquest resultat està al nivell de les investigacions realitzades per grups de recerca capdavanters en aquest àmbit a escala internacional.

Per exemple, gràcies a l’elevat rendiment d’aquest nou model de cèl·lules, només caldrien 4,8 m2 de plaques fotovoltaiques per subministrar l'energia consumida per una família en un any —d’uns 4 kWh al dia de mitjana—, mentre que amb les cèl·lules tradicionals es necessitarien 6,5 m2.

Compostes de silici cristal·lí, el seu funcionament és senzill i similar al de les cèl·lules convencionals: la llum que capten genera càrregues que es recullen als contactes de les plaques i la transformen en corrent elèctric. “El que interessa és generar moltes càrregues i que no es perdin, és a dir, que arribin als contactes”, explica Ramon Alcubilla, membre del grup de recerca. Finalment, la llum solar convertida en corrent elèctric s’injecta a la xarxa elèctrica per a usos domèstics i industrials.

La clau de l’èxit ha estat, doncs, minimitzar les pèrdues, fet que converteix les cèl·lules de silici desenvolupades pels investigadors de la UPC en les més eficients de l’Estat. “Hem fet un esforç considerable de concepció i desenvolupament de nous materials, de noves estructures i de la tecnologia necessària per tal que tot el procés sigui el més perfecte possible i permeti assolir alts rendiments”, apunta Alcubilla. Ara el futur passa per desenvolupar procediments que facin possible la fabricació a gran escala.

El resultat d’aquesta recerca —en el marc de la qual s’han fet 38 assajos des del 2002— està al nivell d’altres de les investigacions fetes a altres països líders en l’àmbit de l’energia fotovoltaica. De fet, el rendiment màxim de cèl·lules d’aquest tipus és del 24,7 %, assolit per un grup australià de la University of New South Wales.

L’energia fotovoltaica al món
Segons l’Agència Internacional de l’Energia, Espanya és un dels països amb més potencia fotovoltaica instal·lada, amb més de 4.000 MW. El líder és Alemanya, amb 7.203 MW instal·lats. A escala mundial, d’acord amb les dades de l’Associació Europea de la Indústria Fotovoltaica, la potència total instal·lada l’any 2009 era de 22.787 MW, 15.943 MW dels quals són a la Unió Europea (UE). De fet, en dos anys, del 2007 al 2009, la UE s’ha convertit en líder del sector, triplicant el nombre d’instal·lacions fotovoltaiques, seguida de lluny pel Japó, amb 2.633 MW.

Al 2010, segons dades de la Red Eléctrica Española, l’energia d’origen solar va cobrir a Espanya un 2% del total de la demanda d’energia elèctrica i representa un 6,25 % del total cobert per mitjans renovables, categoria on s’inclouen l’energia hidroelèctrica, l’eòlica, la solar tèrmica, la biomassa, la geotèrmica i l’energia de mars i oceans, entre altres.