Comparteix:

La UPC, líder en patents registrades i creació d’empreses tecnològiques

03/12/2010

La UPC té registrades un total de 74 patents i, en l’últim any, ha creat i participa en un total de 25 empreses spin off. En aquesta línia de col·laboració amb les empreses, la UPC acaba de posar en marxa el Centre d’Innovació Tecnològica, per posar al servei de les empreses el potencial d’infraestructures i de coneixement científic i tecnològic de la Politècnica. La finalitat d’aquest ens és impulsar l’R+D+i a través de la transferència de l’activitat de recerca de la Universitat.

Amb un total de 74,3 milions d’euros d’ingressos per convenis amb empreses i institucions en aquest període, la UPC, que és una de les universitats líders a Espanya en instal·lacions singulars d’investigació (en té 3), és una de les institucions europees amb una activitat investigadora i de transferència de coneixement de més abast. Té en curs 1.807 projectes de recerca en execució i 27 projectes europeus. En l’àmbit de les TIC, és la primera en finançament europea del VII programa marc per a R+D.

Durant l’últim any, la UPC ha vist premiada la seva activitat amb dos grans reconeixements: per una banda, la selecció per part del European Institute of Innovation and Technology (EIT) del projecte InnoEnergy, destinat a multiplicar la potència europea en el desenvolupament de les energies renovables, i del qual la UPC lidera un dels sis centres operatius europeus, el node Iberia, amb seu a Barcelona. En aquest projecte participen algunes de les empreses més destacades de l’àmbit energètic europeu, com ara Gas Natural-Unión Fenosa, Iberdrola, EDF, Vatenfall, ABB o Total, així com l’IREC, el CIEMAT o el CEA.

D’altra banda, aquest any la UPC ha obtingut de nou el reconeixement com a Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) pel projecte Campus Energia, un conjunt d’iniciatives centrades en la innovació i la formació per tal de transformar l’escenari energètic i contribuir, amb ell, a un model econòmic sostenible.

La UPC ja havia obtingut aquesta distinció el 2009 juntament amb la Universitat de Barcelona pel seu projecte Barcelona Knowledge Campus (BKC), que aglutina un dels pols universitaris més destacats del sud d’Europa al nord de la ciutat de Barcelona.

Alguns exemples del model UPC
Com a exemple d’una patent registrada que es comercialitzarà en breu es pot esmentar un sensor per localitzar a distància aparcament a la ciutat. Entre les col·laboracions més recents amb grans empreses es pot fer referència a la recerca que té lloc al Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) de la UPC, en col·laboració amb ENDESA, per minimitzar l’impacte que la posada en marxa de cotxes elèctrics podria tenir en la xarxa de subministrament.

Pel que fa a la participació en els grans projectes estratègics que s’impulsen des d’Europa a través del VIIè Programa Marc d’R+D, destaca el projecte Freedom, en el qual els investigadors estan buscant solucions tecnològiques per evitar el col·lapse total de les xarxes de telefonia sense fil i que està previst per, només, d’aquí tres anys.

Finalment, un exemple d’spin off: l’experiència de Sparsity, una nova empresa creada en el si de la Universitat per donar resposta urgent a consultes complexes a bases de dades immenses. Aquesta empresa ha treballat en la detecció de transaccions immobiliàries potencialment fraudulentes i en l’anàlisi de les causes del càncer.