Comparteix:

L’ICAEN col·laborarà en la millora de l’estalvi energètic dels edificis UPC

15/02/2011

El rector, Antoni Giró, i la directora de l'Institut Català d’Energia (ICAEN), Encarna Baras Marín, van signar un nou conveni per dur a terme accions d'estalvi energètic als edificis i campus de la UPC.

Aquest és el tercer conveni que se signa amb l'ICAEN per executar actuacions d'aquest tipus, juntament amb els que es van signar el 2006 i en el període 2007-2008. Entre les accions d’estalvi energètic previstes per a aquest curs, hi ha millores en les instal·lacions de climatització, canvis de lluminàries o millores en l'envolupant tèrmica dels edificis dels campus. Les accions d’estalvi dutes a terme els darrers anys han permès, per exemple, estabilitzar el consum elèctric i disminuir el consum de gas de la Universitat, que el 2009 va ser el més baix des del 2003, malgrat l’augment de la superfície construïda.


La signatura del nou conveni permetrà consolidar la xarxa de monitoratge del Sistema d’Informació de Recursos Energètics i Aigua (SIRENA), de la UPC, que es preveu que durant el 2011 faciliti el 100 % de la informació del consum d’electricitat i gas de la Universitat.
 

L’extensió i consolidació del SIRENA els darrers anys ha permès fer proves pilot d’estalvi a partir de la millora de la gestió de les instal·lacions, mitjançant la disponibilitat de la informació en temps real dels consums disponibles. Per exemple, s’estima que, des del 2006, a l’ETSAV s’han estalviat entorn d’uns 30.000 € anuals, mentre que al Campus Nord es van dur a terme accions centrades en la millora de la gestió que han permès estalviar més de 70.000 € durant el 2010.  
 

D’altra banda, actualment està en procés de desenvolupament una nova eina web que facilitarà l’accés a la informació energètica de tots els edificis de la UPC.