Comparteix:

Notícies

Notícies del lloc

04/11/2011

La vegetació d’edificis i, concretament, de les façanes pot tenir avantatges importants en l’estalvi energètic. Així ho demostra Gabriel Pérez en la seva tesi doctoral, una col·laboració entre la UPC i la Universitat de Lleida.

07/11/2011

E.ON convida a universitats i instituts de recerca de tot el món a enviar propostes que analitzin l'impacte dels sistemes de domòtica a les futures relacions entre empreses i clients.

29/11/2011

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), centre de recerca vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona Tech (UPC), representa a Espanya en la coordinació del projecte Mont-Blanc, destinat a crear el superordinador amb la major capacitat de càlcul i amb el menor consum energètic del món. L’eficiència energètica de la nova màquina és la prioritat de la recerca.

07/12/2011

Energy Access for the poor in Sub-Saharan Africa to meet the Millennium Development Goals

21/12/2011

La revista Nature Communications publica aquest mes en la versió on line, un treball sobre un nou material que presenta l’efecte barocalòric invers a temperatura ambient, és a dir, que es refreda en aplicar-li pressió, de forma contrària al que succeeix habitualment en la majoria de materials. En el treball participen investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la Universitat de Barcelona, i també investigadors de la Universitat Duisburg-Essen (Alemanya) i de l'Indian Association for the Cultivation of Science.