Comparteix:

Solvay Energy Services, un negoci centrat en els desafiaments de l'energia i el CO2

23/01/2012

Solvay anuncia la creació de Solvay Energy Services, el primer resultat concret de la integració de Solvay i Rhodia. Aquesta nova empresa té com a objectiu optimitzar els costos energètics i les emissions de CO2, tant del Grup com en nom de tercers.

Solvay Energy Services farà ús de l'experiència de Solvay, Rhodia i Orbea tant per optimitzar les compres d'energia del nou grup, que ascendeixen a €1,2 bilions/any, com per ajudar a les unitats de negoci i centres de producció a gestionar les seves necessitats energètiques i emissions de CO2. A més Solvay gestiona instal·lacions de cogeneració d'energia a tot el món amb una capacitat instal·lada de producció fins a data d'avui equivalent a 1.000 MW. Aquests recursos contribuiran a diversos objectius del Grup com ara la reducció del 20% en el consum d'energia i les emissions de gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2020.

L'empresa també desenvoluparà activitats per ajudar els clients externs a reduir la seva petjada ambiental. Aquestes es centraran principalment en serveis d'energia, la gestió de CO2 i el desenvolupament d'energies renovables i biocombustibles.

+ Info