Comparteix:

Repsol crea el primer Fons privat d'Emprendedors en eficiència energètica d'Espanya

13/07/2011

El seu objectiu és fer aflorar el talent i donar suport a emprenedors per al desenvolupament de projectes empresarials en l'àmbit de l'eficiència energètica.

La Fundació Repsol crea el Fons d'Emprenedors en eficiència energètica dirigit a donar suport als millors projectes empresarials que aportin solucions en matèria d'estalvi i ús responsable de l'energia. La Fundació destinarà a aquest fons, a més de l'assessorament tècnic, financer i legal, una dotació econòmica que, en conjunt, pot suposar el 1,5M d'euros anuals.

La convocatòria, oberta fins el 30 de novembre, inicia un procés en què se seleccionaran els cinc millors projectes emprenedors i plans d'empresa en matèria d'eficiència energètica a desenvolupar a Espanya.

La convocatòria pretén captar propostes empresarials i projectes nous focalitzats en el desenvolupament de: nous processos, tecnologies, serveis, productes i materials, tecnologies d'emmagatzematge i gestió de xarxes de transport / distribució d'energia i tecnologies de la informació, les aplicacions de les quals donin com a resultat una millora de l'eficiència energètica i/o un estalvi en el consum d'energia.

+ Info