Comparteix:

Reduir la factura energètica

30/06/2011

El Consell de Govern de la UPC del 22 de juny va aprovar tot un seguit de mesures de caràcter immediat per estalviar energia i intervenir així en una dinàmica de funcionament que té un elevat impacte ambiental i que és certament millorable.

En aquest sentit s’han posat ja en marxa un seguit de mesures que tenen a veure amb la climatització dels espais, la responsabilització de les persones, l’aplicació dels criteris d’estalvi energètic als espais ocupats per les concessions de la UPC i també amb un coneixement més realista de l’impacte energètic que tenen les activitats que es porten a terme. 

El pla incideix també en que les persones tinguin un coneixement més realista de l’impacte energètic que tenen els equips de la UPC de recerca i, per això, s’hauran de justificar també energèticament. En aquesta línia d’acció, destaca la posada en marxa de la web de SIRENA, un entorn que permet l’accés en temps real a la informació sobre el consum de recursos d’energia i d’aigua.

A més, entre els dies 1 i 21 d’agost de 2011 (ambdós inclosos) 
la UPC tancarà amb la finalitat de reduir els costos de funcionament dels espais en períodes de baixa activitat, i entre juny i desembre se seleccionaran un grup d’edificis pilot per desenvolupar un pla d’estalvi energètic.

+ Info