Comparteix:

Projecte per millorar l’eficiència energètica en edificis històrics

20/01/2012

Un equip de l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona rebrà un ajut RecerCaixa de més de 60.000 euros per desenvolupar aquest projecte, que inclourà l’estudi de diversos edificis catalogats i es materialitzarà en una Guia de bones pràctiques per a la restauració d’immobles del patrimoni arquitectònic.

El projecte titulat ‘Millora de l’eficiència energètica del patrimoni cultural immoble: recerca sobre casos real’ té com a objectiu analitzar el comportament energètic real dels edificis patrimonials per optimitzar‐ne l’eficiència energètica tenint en compte i conservant els elements de valor arquitectònic patrimonial. D’aquesta manera, es vol promoure l’ús d’aquest tipus d’edificis adaptant‐los al màxim a les normatives per reduir al màxim les emissions de CO2 què es derivin de la seva conservació, gestió i manteniment. Per fer-ho és necessari un coneixement profund del seu comportament tèrmic, de com fer front a les humitats, així com dels seus sistemes constructius, basats en modes de vida i sistemes de calefacció i refrigeració totalment diferents dels actuals.

En aquest sentit, el projecte inclourà la caracterització (identificació) i la monitorització de diversos edificis catalogats a partir de les quals se’n podrà avaluar el comportament energètic. Les conclusions posteriors es materialitzaran en una Guia de bones pràctiques, que recollirà els protocols d’actuació necessaris per a la intervenció en matèria d’eficiència energètica en edificis històrics i patrimonials, així com la gestió i el futur manteniment de les intervencions realitzades.

+ Info