Comparteix:

Presentat un informe sobre els recursos hídrics a Catalunya

25/05/2012

El 24 de maig s’ha presentat a la Cambra de Comerç de Barcelona l’informe “Els recursos hídrics a Catalunya: dades i conceptes bàsics”, impulsat per aquesta entitat i elaborat per Josep Dolz i Joan Armengol, professors de la Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech i de la Universitat de Barcelona, respectivament, i de l’Institut en Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica (FLUMEN).

L’objectiu d’aquest treball, ha estat identificar les necessitats i disponibilitats d’aigua a Catalunya, així com analitzar les possibles actuacions per assegurar la garantia de subministrament a llarg termini en el marc d’una gestió integrada dels recursos hídrics. La informació del llibre s’exposa mitjançant dades i conceptes bàsics que afavoreixen la reflexió i el diàleg, i contempla aspectes com l’energia hidroelèctrica.

En l’elaboració de l’informe, que aborda l’aigua des de la visió territorial, sectorial, econòmica, social i jurídic administrativa, hi han col·laborat experts d’altres universitats i d’empreses.

Informe