Comparteix:

IMPACT, nova proposta per incrementar l’impacte de les universitats sobre la societat

15/07/2011

El projecte IMPACT és una aliança amb universitats de França, Bèlgica i Portugal i les empreses Gas Natural Fenosa i Iberdrola

La UPC lidera aquesta proposta de projecte europeu anomenat IMPACT "A new and comprehensive approach for the effective cooperation of education, research and innovation" que s’acaba de presentar a la convocatòria de projectes pilot per al desenvolupament d’Aliances de Coneixement de la Direcció General d’Educació i Cultura de la Unió Europea.

La proposta, que està dirigida a incrementar la cooperació entre universitats, indústria, centres de recerca i escoles de negocis, pretén augmentar l’impacte sobre la societat d’aquestes institucions i té el suport de l’Institut Polytechnique de Grenoble (INPG), la Katholieke Universiteit Leuven (KUL), l’Instituto Superior Técnico (IST), així com de Gas Natural Fenosa i Iberdrola.

El consorci s’ha creat a partir de l’experiència conjunta prèvia acumulada en altres grans projectes de col·laboració que lidera la universitat, com són la Knowledge Innovation Comunity (KIC) InnoEnergy —una gran xarxa d’universitats, centres de recerca i empreses que tracta d’impulsar la innovació en l’àmbit de les energies renovables a Europa— i el Campus Energia, un projecte de la UPC distingit com a Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) l’any passat.

En essència, el Projecte IMPACT tracta d’establir a Europa un nou model de programes de postgrau (master i doctorat) amb la finalitat d'assolir una més eficient connexió amb la indústria. La idea és analitzar els punts forts dels models ja existents i, a partir d’ells, crear un de nou a desenvolupar en el marc del KIC InnoEnergy. També el Campus Energia UPC exercirà com a model, en tant que s’han definit noves eines educatives, nous espais digitals per a l'intercanvi de coneixement, laboratoris especialitzats amb accés avançat a distància, nou material per a e-learning, etc.

En aquesta línia es preveu, per exemple, el disseny de programes de màster i doctorat amb una forta alineació amb el triangle del coneixement: formació, recerca i innovació. En el nou model, tant la tesis de master com la de doctorat seran integrades en projectes de recerca i seran co-tutelades tant des de la universitat, com des de la indústria o des de centres de recerca.

Els estudiants participants en aquests programes rebran formació addicional en matèries transversals com ara la innovació i l’emprenedoria i podran fer estades d’almenys 6 mesos en una altra institució membre de l’aliança.

Amb una durada de 18 mesos, el pressupost estimat per a l’execució del projecte és de 533.000 euros.