Comparteix:

Façanes vegetades, l’estalvi mediambiental

04/11/2011

La vegetació d’edificis i, concretament, de les façanes pot tenir avantatges importants en l’estalvi energètic. Així ho demostra Gabriel Pérez en la seva tesi doctoral, una col·laboració entre la UPC i la Universitat de Lleida.

Les façanes vegetades són les que tenen més potencial com a sistema passiu d’estalvi d’energia en l’edificació, per l’efecte ombra que produeixen gràcies a la seva capacitat d’interceptar la radiació.

L’autor ha tingut en compte que les plantes, en transpirar, consumeixen energia i generen el que s’anomena refrigeració per evaporació en l’espai més proper. Això vol dir que, en l’espai que queda entre la façana vegetada i la paret de l’edifici, s’hi genera un microclima que fa funcions d’aïllant tèrmic.

+ Info